เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดของการเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 ทำให้มีบางโรงเรียนข้อมูลนักเรียนที่ลงไปแล้วเป็น 0 ทั้งหมด มีรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้
- วัดกุยบุรี
- วัดทุ่งน้อย
- หนองเกด
- หนองกา
- วังข่อย
- ห้วยไคร้
- วังโบสถ์
- ไร่เก่าสามร้อยยอด
- บ้านเขาโป่ง
ขอความกรุณาให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูล "สิ้นปีการศึกษา 2554" เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obecaoc54_3/admin/list?areacode=77020000
มีข้อซักถาม ติดต่อ 089-177-1647 (สมทรง) 

ผู้บริหาร

4-6-2556 13-26-10

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร

ผอ.สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2